Trauksmes celšanas kanāls TrustLine

Mēs rūpējamies par integritāti, atbilstību un ētiku un uzskatām, ka, veidojot uzticēšanās kultūru, ir svarīgi izteikties, ja kaut kas nav kārtībā, lai mēs varētu risināt problēmu.
 TrustLine ir Mogo mātesuzņēmuma Eleving Group trauksmes celšanas sistēma, kurā Mogo darbinieki un ārējās ieinteresētās personas var droši un konfidenciāli ziņot par aizdomām par iespējamiem, pašu pieredzētiem vai novērotiem pārkāpumiem. TrustLine ir izstrādāta, izveidota un darbojas tā, lai nodrošinātu informācijas pilnīgumu, integritāti un konfidencialitāti un nepieļautu nepiederošu personu piekļuvi tai.

Kad ziņot par pārkāpumu, izmantojot TrustLine

Kad ziņot par pārkāpumu, izmantojot TrustLine

Kad ziņot par pārkāpumu, izmantojot TrustLine

Aicinām ziņot par jebkādiem pārkāpumiem saistībā ar:

  • Mogo vai trešo personu, kas pārstāv Mogo, uzņēmējdarbības ētikas un standartu pārkāpumiem;
  • Mogo politikas un vērtību pārkāpumiem saistībā ar vadības praksi, uzņēmējdarbības praksi vai uzvedību;
  • bažām par apšaubāmu grāmatvedību, iekšējo kontroli, revīziju un finanšu pārskatiem vai apzinātām darbībām, lai nepamatoti iegūtu neatļautus labumus, piemēram, naudu, īpašumu vai pakalpojumus;
  • bažām par Mogo iesaistīšanos cilvēktiesību pārkāpumos, kā arī par uzņēmējdarbību vai uzvedību, kas ir pretrunā cilvēktiesību ievērošanai;
  • nozīmīgiem pārkāpumiem saistībā ar monopolu novēršanu vai negodīgu tirdzniecību, spiegošanu vai sabotāžu un informācijas drošības pārkāpumiem;
  • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību pārkāpumiem.

Lai izteiktu bažas par integritāti, nav jāzina sīka informācija un nav jābūt pārliecinātam, ka kaut kas nav kārtībā. Varat paļauties, ka nopietni, godīgi un operatīvi izskatīsim jūsu ziņojumus un rīkosimies, ja kaut kas būs jānovērš. Ja vēlaties, ziņojums var būt pilnīgi anonīms.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka TrustLine sistēmu nevajadzētu izmantot, lai ziņotu par klientu sūdzībām. Lai ziņotu par šādām problēmām, lūdzu, izmantojiet klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformāciju.

Anonimitāte un atriebības novēršana

Anonimitāte un atriebības novēršana

Eleving Group nepieļauj diskrimināciju un atriebību attiecībā uz personām, kuras godprātīgi ziņo vai piedalās izmeklēšanā. Tāpēc izmantojam efektīvus, konfidenciālus un drošus ziņošanas kanālus un nodrošinām, ka ziņotāji, kuri ziņo par pārkāpumiem, ir efektīvi aizsargāti pret atriebību. Ja uzskatāt, ka pret jums ir vērsta atriebība par ziņošanu vai piedalīšanos izmeklēšanā, nekavējoties informējiet mūs par to, izmantojot TrustLine. Visi šādi ziņojumi tiks izskatīti konfidenciāli.
 Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzam skatīt 

Eleving Group Trauksmes celšanas politikaZiņot