Cenrādis

Autolīzings un Aizdevums pret auto no 08.12.2020.

Pieteikuma izskatīšana BEZMAKSAS
Transportlīdzekļa vērtēšana BEZMAKSAS
Līguma noformēšana 10 % no līguma summas
Līguma grozījumi BEZMAKSAS
Ātrās izsniegšanas komisija 10% no summas
Daļēja vai pilna aizdevuma pirmstermiņa atmaksa BEZMAKSAS (Privātpersonām)
Pilna aizdevuma pirmstermiņa atmaksa juridiskām personām 3% no atlikušās pamatsummas (ne mazāk kā 50 EUR)
Līguma nosacījumu grozījumi BEZMAKSAS
Parāda atgūšanas izdevumi, kas saistīti ar transportlīdzekļa atsavināšanu 200 EUR
Pārreģistrācija CSDD*  Aptuveni 30 EUR
Transportlīdzekļu remontu, transportēšanas un citu partneru izmaksas Saskaņā ar partneru piestādītajiem rēķiniem
Izziņa par saistību apmēru 20 EUR
Tiek sagatavota pēc klienta pieprasījuma
Izmaksas par OCTA

84 EUR (3 mēnešu fiksētā prēmija)

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp AS mogo un AAS Balta par papildpakalpojuma starpnieka pakalpojumu sniegšanu, apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti līdz 2024. gada 30. jūnijam (ieskaitot) - 228,00 EUR fiksētā summa. Apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti no 2024. gada 1. jūlija fiksētā summa 3 mēnešu periodam  vieglajam transportlīdzeklim ar kategoriju V1-V6 ir 84,00 EUR un K1-K2 kategorijas autobusiem 99,00 EUR

Informējam, ka, atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, mums ir tiesības papildus lūgt atlīdzināt mums radītos zaudējumus, saistībā ar veiktajām parādu atgūšanas un parādu piedziņas darbībām.