VSAA

Atļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai iesniegt šādus manus personas datus par pēdējiem sešiem mēnešiem pirms daru pieprasīšanas dienas:

  • Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
  • Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/ pabalstu / atlīdzību;
  • Informācija par piešķirtās pensijas / pabalsta / atlīdzības apmēru.
sales