Parādvēstures datu bāzes

Piekrītu, ka AS „Primero Finance”, AS “mogo”, AS “Renti” un Mogo grupa ir tiesīga veikt manu datu apstrādi, tas ir, saņemt manus datus un citu informāciju no parādvēstures datu bāzēm, tai skaitā, bet ne tikai:

  • AS Crefo Birojs, vienotais reģistrācijas numurs 40103947718 (saņem: parādu skaits un summa, aktīvo saistību skaits un summa);
  • SIA Creditreform Latvijā, vienotais reģistrācijas numurs 40003255604 (saņem: parādu skaits un summa, aktīvo saistību skaits un summa);
  • Lindorff Oy Latvijas filiāle, vienotais reģistrācijas numurs 40003514990 (saņem: parādu skaits un summa, aktīvo saistību skaits un summa);
  • SIA Paus Konsults, vienotais reģistrācijas numurs 40003352670 (saņem: parādu skaits un summa, aktīvo saistību skaits un summa);
  • SIA Julianus Inkasso Latvija, vienotais reģistrācijas numurs 40003717522 (saņem: parādu skaits un summa, aktīvo saistību skaits un summa);
  • Latvijas Bankas Kredītu reģistrs (saņem: parādu skaits un summa, aktīvo saistību skaits un summa) (Kredītu reģistra datus pieprasa, saņem un apstrādā tikai AS "Primero Finance" savu Klientu kredītriska noteikšanai un maksātspējas izvērtēšanai);
  • AS Kredītinformācijas Birojs, Reģ. Nr. 40103673493 (saņem: parādu skaits un summa, aktīvo saistību skaits un summa) (datus pieprasa un saņem AS "Primero Finance").

Uz Klienta piekrišanas pamata Mogo, AS "Primero Finance" un AS "Renti" var nodot Klienta personas datus (izņemot no Latvijas Bankas Kredītu reģistra iegūtos datus, kurus apstrādāt ir tiesīgs tikai AS “Primero Finance”) viens otram, lai šie Mogo grupas un tās saistītie uzņēmumi izvērtētu Klienta maksātspēju un pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu ar Klientu Mogo vietā, iepriekš par to informējot Klientu. Noslēdzot līgumu ar kādu no Mogo grupas vai tās saistītajiem uzņēmumiem, tiek piemērota attiecīgā Mogo grupas vai tās saistītā uzņēmuma privātuma politika.


Datu izmantošanas mērķis: kredītspējas izvērtēšanai. Saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu AS „mogo”, AS "Primero finance" un AS "Renti" pirms līguma noslēgšanas ir pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu.

sales