Aicinājums klientiem

06.05.2021

Aicinām klientus, kuri laika periodā no 2020.gada 01.janvāra līdz 2021.gada 31.martam ir veikuši parādu atgūšanas izdevumu 17.00 EUR apmērā apmaksu, par katru maksājuma kavējumu, kurš bija sasniedzis 10 kavējuma dienas, iesniegt iesniegumu par parādu atgūšanas izdevumu atgriešanu. Kā arī klientus, kuri laika periodā no 2020.gada 01.janvāra līdz 2021.gada 31.martam bija informējuši par savām maksājuma grūtībām un vienojušies ar AS “mogo” par parāda summas atmaksas vēlāku datumu un noteiktajā datumā veikuši kavēto maksājumu, bet kavējums bija sasniedzis 10 kavējuma dienas, iesniegt iesniegumu par parādu atgūšanas izdevumu atgriešanu..

Pieteikties iespējams iesniedzot AS “mogo” aizpildītu un parakstītu iesniegumu no 2021.gada 6.maija līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Iesniegumu iespējams iesniegt:

  1. Elektroniski parakstītu, sūtot uz info@mogo.lv;
  2. Drukātā formā un parakstītu, nododot mogo filiālē Rīgā, Bauskas ielā 86;
  3. Drukātā formā un parakstītu, iesūtot kā vēstuli uz Skanstes ielu 52, Rīgā.

Iesnieguma forma pieejama šeit.

Iesniegumi tiek izskatīti 14 dienu laikā no saņemšanas brīža.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar AS “mogo”, zvanot uz +371 66900900 vai rakstot uz info@mogo.lv.

Rakstveida apņemšanās pieejama šeit.

Заполните заявку!