Auto kredīts - nopirkt auto ir vieglāk, ja nauda jau ir Tavā bankas kontā.

VSAA Ienākumu pārbaude

Atļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sniegt šādus manus personas datus par pēdējiem sešiem mēnešiem pirms datu pieprasīšanas dienas:

  • Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;

  • Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību;

  • Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.