Parādvēstures datu bāzes

Piekrītu, ka  AS „mogo” ir tiesīgs veikt manu datu apstrādi, tas ir, saņemt manus datus un citu informāciju no parādvēstures datu bāzēm, tai skaitā, bet ne tikai:

  1. SIA Paus Konsults, vienotais reģistrācijas numurs 40003352670 (saņem: parādu skaits un summa, aktīvo saistību skaits un summa);
  2. SIA Julianus Inkasso Latvija, vienotais reģistrācijas numurs 40003717522 (saņem: parādu skaits un summa, aktīvo saistību skaits un summa);

Datu izmantošanas mērķis: kredītspējas izvērtēšanai 
Saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu AS „mogo” pirms līguma noslēgšanas ir pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu.