Parādvēstures datu bāzes

Piekrītu, ka  AS „mogo” un Mogo grupa ir tiesīgs veikt manu datu apstrādi, tas ir, saņemt manus datus un citu informāciju no parādvēstures datu bāzēm, tai skaitā, bet ne tikai:

  1. SIA Paus Konsults, vienotais reģistrācijas numurs 40003352670 (saņem: parādu skaits un summa, aktīvo saistību skaits un summa);
  2. SIA Julianus Inkasso Latvija, vienotais reģistrācijas numurs 40003717522 (saņem: parādu skaits un summa, aktīvo saistību skaits un summa);
  3. Latvijas Bankas Kredītu reģistrs (saņem: parādu skaits un summa, aktīvo saistību skaits un summa) (datus pieprasa un saņem AS "Primero Finance");
  4. AS Kredītinformācijas Birojs, Reģ. Nr. 40103673493 (saņem: parādu skaits un summa, aktīvo saistību skaits un summa) (datus pieprasa un saņem AS "Primero Finance");

Datu izmantošanas mērķis: kredītspējas izvērtēšanai 
Saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu AS „mogo” pirms līguma noslēgšanas ir pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu.