Cenrādis

Pakalpojums Izcenojums
Pieteikuma izskatīšana BEZMAKSAS
Transportlīdzekļa vērtēšana BEZMAKSAS
Līguma noformēšana BEZMAKSAS
Līguma grozījumi BEZMAKSAS
Ātrās izsniegšanas komisija 10% no summas
Komisija, ja aizdevums tiek saņemts skaidrā naudā mogo filiālē maksa 1% no aizdevuma summas (min. 10 EUR)
Pārreģistrācija CSDD*  aptuveni 30 EUR
Daļēja vai pilna aizdevuma pirmstermiņa atmaksa BEZMAKSAS (Privātpersonām)
Pilna aizdevuma pirmstermiņa atmaksa juridiskām personām 3% no atlikušās pamatsummas (ne mazāk kā 50 EUR)
Līguma nosacījumu grozījumi BEZMAKSAS
E-pasta vai SMS Atgādinājumi par maksājuma kavējumiem 17 EUR
Līguma atjaunošanas komisija 5% no atlikušā aizdevuma pamatsummas
Parāda atgūšanas izdevumi, kas saistīti ar transportlīdzekļa atsavināšanu 200 EUR
Transportlīdzekļu remontu, transportēšanas un citu partneru izmaksas Saskaņā ar partneru piestādītajiem rēķiniem
Izziņa par saistību izbeigšanu un to pilnīgu dzēšanu 20 EUR
izziņa tiek izgatavota tikai pēc klienta pieprasījuma