Cenrādis

Pakalpojums

 

Izcenojums

Pieteikuma izskatīšana

 

BEZMAKSAS

Transportlīdzekļa vērtēšana

 

BEZMAKSAS

Līguma noformēšana

 

BEZMAKSAS

Līguma grozījumi

 

BEZMAKSAS

Ātrās izsniegšanas komisija

 

10% no summas

Pārreģistrācija CSDD* 

 

aptuveni 30 EUR

Daļēja vai pilna aizdevuma pirmstermiņa atmaksa

 

BEZMAKSAS (Privātpersonām)
Pilna aizdevuma pirmstermiņa atmaksa juridiskām personām 3% no atlikušās pamatsummas (ne mazāk kā 50 EUR)

Līguma nosacījumu grozījumi

 

BEZMAKSAS

Parāda apkalpošanas un administrēšanas vidējie izdevumi, kas AS “mogo” rodas, klienta maksājumu kavējumam sasniedzot 10 dienas

 

Parāda atgūšanas izdevumi, izbeidzot līgumu (rakstiska paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana, u.c. darbības, kas tiek veiktas līguma izbeigšanas gadījumā)

 

 14,05  EUR+ PVN 

 

 

17 EUR

Līguma atjaunošanas komisija

 

5% no atlikušā aizdevuma pamatsummas

Parāda atgūšanas izdevumi, kas saistīti ar transportlīdzekļa atsavināšanu

 

200 EUR

Transportlīdzekļu remontu, transportēšanas un citu partneru izmaksas

 

Saskaņā ar partneru piestādītajiem rēķiniem

Izziņa par saistību izbeigšanu un to pilnīgu dzēšanu

 

20 EUR
izziņa tiek izgatavota tikai pēc klienta pieprasījuma

 

 

Pakalpojums Izcenojums
Pieteikuma izskatīšana BEZMAKSAS
Līguma noformēšana BEZMAKSAS
Līguma grozījumi BEZMAKSAS
Ātrās izsniegšanas komisija 10% no pamatsummas
Dokumentu pieprasīšana un sagatavošana

200 EUR

pakalpojums tiek piemērots 31. dienā pēc Patēriņa kredīta auto iegādei Līguma noslēgšanas, ja Aizņēmējs nav iesniedzis Mogo Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju.